SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ

Správa a údržba nemovitostí a správa a údržba bytů

Pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) , majitele domů a majitelů bytů nabízíme komplexní služby v oboru správy nemovitostí. Jako správci domu nebo vlastníci bytu  přebíráme povinnosti a odpovědnosti vlastníka daných legislativou. Naším cílem je trvale poskytovat maximálně kvalitní služby našim zákazníkům. Osobní přístup a slušnost je pro nás základním pravidlem.

Pro majitele bytů,  domů a SVJ zajišťujeme:
Ekonomiku a účetnictví:

 • vedení kompletního podvojného účetnictvípro SVJ
 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob (nebo čestného prohlášení, pokud nejsou zdanitelné příjmy) a dalších vyúčtování daně
 • předpis fondu oprav, služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí nemovitosti, případně nájemného dle pokynů vlastníka
 • kontrola úhrad plateb (nájemného, služeb a příspěvků do fondů) a upomínání dlužníků
 • výběr úhrad na vlastní bankovní účetprávnické osoby i prostřednictvím SIPO
 • obsluha bankovního účtu klienta dle dohody
 • roční vyúčtování zálohových plateb jednotlivým vlastníkům či nájemcům
 • roční vyúčtování nákladů spojených s provozem nemovitostí (účetní uzávěrka)
 • roční zpráva o činnosti správce
 • ekonomika a účetnictví – od 180 Kč/měsíc/za jednotku (záleží, jak je určeno ve stanovách společenství)

Provoz domu a bytu:

 • vedení evidence vlastníků a nájemců
 • sledování termínů revizí technických zařízení (plyn, elektroinstalace, hromosvod, výtah, požární vodovod atd.)

SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

 • dodávek služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor a společných částí domu (vody, tepla, TUV, elektrické energie, provoz výtahů, apod.)
 • odečtu poměrových měřidel v jednotkách
 • instalace a výměn bytových vodoměrů a poměrových měřidel tepla
 • revizí technických zařízení
 • přebírání a předávání bytů a nebytových prostor dle pokynů vlastníka
 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu výkonu správy
 • zajištění podkladů pro shromáždění vlastníků a účast na shromáždění dle požadavků společenství (pozvánky, příprava zápisu apod.)
 • údržba společných prostor našimi zaměstnanci
 • úklidové služby 2x týdně, kalkulace od 3.500 Kč / měsíčně dle rozsahu objektu
 • výměna nefunkčních žárovek (osvětlení)
 • kontrola objektu 2x týdně
 • výjezd pracovníka po nahlášení havárie - nonstop od 180 Kč/hod

Technická pomoc:

 • návrhy nezbytných oprav společných částí domu
 • zajištění cenových nabídek od dodavatelských firem
 • podpora při žádostech o úvěry a dotace

SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

 • drobné údržby i pro vlastníky jednotek
 • rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí nemovitosti včetně reklamací
 • znaleckých a odborných posudků
 • zprostředkování pojištění nemovitosti

Další činnosti:

 • zpracování prohlášení vlastníka nebo smlouvy o výstavbě
 • pomoc při zakládání společenství vlastníků jednotekvčetně jejich zápisu do obchodního rejstříku
 • ceny a odhady nemovitostí
 • další poradenské služby v oboru správy nemovitostí
 • jsme plátci DPH

Správu nemovitosti vč. příslušenství zajišťujeme v souladu s prováděcími předpisy a zákony. Jedná se zejména o Občanský zákoník (zák. č. 40/1964 Sb.), Obchodní zákoník, zák. č. 72/1994 Sb., zák. č. 372/2001 Sb., zák. č. 223/2001 Sb., zák. č. 224/2001 Sb., zák. č. 526/1990 Sb., zák. č. 116/1990 Sb. nař. vlády č. 142/1994 Sb., nař. vlády č. 258/1995 Sb., zák. č. 563/1991 Sb., vyhl. č. 504/2002 Sb., nař. vlády č. 151/2006 Sb., nař. vlády č. 371/2004 Sb., vyhl. č. 152/2001 Sb., vyhl. č. 194/2007 Sb., atd. v platném znění.