EXCELLENT PROPERTY AND CLEANING SERVICES

KRYSTALIZACE MRAMORU

K ČEMU SLOUŽÍ KRYSTALIZACE MRAMORU ?

JAK ČASTO JE TŘEBA KRYSTALIZACE MRAMORŮ ?

 Mokrá krystalizace mramoru, suchá krystalizace mramoru.  Krystalizace mramoru na mokro je chemický proces, kterým se vytvoří na povrchu mramoru sklovitá tvrdá vrstva. Tím krystalizace mramoru zpevní povrch podlahové krytiny .Mramor i po krystalizaci dýchá Mramor je drahý přírodní kámen a i jeho údržba je náročný proces. S tímto faktem je nezbytné se smířit. Jinak jeho efekt vyzní jako obyčejná dlažba. Nejspolehlivějším a nejefektivnějším způsobem, jak mramor udržovat, je jeho krystalizací. Krystalizace mramoru je chemický proces, kterým se vytvoří na povrchu mramoru sklovitá tvrdá vrstva. Tím krystalizace mramoru zpevní povrch podlahové krytiny. Naše společnost provádí krystalizaci nejrůznějších druhů mramorů.

 

ČISTIT MRAMOR A ČÍM ČISTIT MRAMOR ?

 Mramor před každou krystalizací musíme vyčistit, strojní čištění pomocí chemie a padu -  odstranit špínu z pórů mramoru. Tento postup se musí zachovat. Jinak nemá cenu provádět krystalizaci.

 

K ČEMU JE KRYSTALIZACE MRAMORU ?

 Předtím, než přistoupíme ke krystalizaci mramoru, musíme jej na samotný proces připravit, abychom uspěli. Mramor je přírodní kámen, který je choulostivý na sůl a vrypy. Proto před krystalizací musíme odstranit vrypy a rýhy způsobené ochozením, posouváním nábytku. Mramorovou plochu musíme zbrousit. K broušení používáme diamantové pady a broušení provádíme mokrou cestou. Neprášíme.Jedině tehdy docílíme po krystalizaci mramoru:

 • krystalizace mramoru-  dosáhneme vysokého lesku
 • krystalizace mramoru-  zvýrazníme barvy přírodního kamene
 • krystalizace mramoru- zpevníme povrch přírodního kamene
 • krystalizace mramoru-   zamezíme poškození a znečištění pórů přírodního kamene (mramoru či terazza)
 • opakovanou krystalizací mramoru zvýšíme  tvrdost mramorové podlahy

Krystalizace mramoru nebo broušení mramoru ?

Broušením mramoru se provádí u poškozeného povrchu podlahové krytiny, praskliny, škrábance, matnost povrchu pomocí metody diamantových padů HTC HybridTM několika hrubostí, které jsou barevně rozlišeny. Broušení se provádí pod vodou a ubrousí jen několik setin milimetru tloušťky mramoru (záleží na stupni poškození povrchu). Broušen mramoru nedoporučujeme opakovat příliš často, protože přírodní masiv mramoru mívá tloušťku do pouhých 60 mm! Mimoto je broušen mramoru diamantovými pady velmi náročné a v závislosti na způsobu broušení i dražší. Proto svým klientům doporučujeme častější provádění krystalizace než broušení nebo náhražky krystalizace. Vždy záleží na míře poškození konkrétní podlahy.

Naše společnost Stel-Profi provádí krystalizaci mramoru již více než 25 let a klienti jsou vždy spokojeni. Krystalizace mramoru musí být vždy na vysoké úrovni a naše klienty můžeme přesvědčit o kvalitě i měřením lesku. Čím vyšší lesk klient vyžaduje, tím je služba dražší.

Výhody ošetření přírodního kamene, mramoru či terazza, krystalizací mramoru
Krystalizace přírodního kamene má oproti jiným technikám údržby těchto podlahových ploch mnoho nesporných výhod. Zde jsou ty nejhlavnější:

 • krystalizace mramoru- dosahujeme vysokého lesku povrchu
 • krystalizace mramoru- zvýrazníme bohatost barev přírodního kamene
 • krystalizace mramoru- docílíme menší spotřeby čistících přípravků při údržbě
 • krystalizace mramoru- snížíme dobu nutnou k následné údržbě podlahy (a tedy i pracovní doby uklízečky) je poloviční
 • krystalizace mramoru- usnadníme opravy poškozených míst
 • krystalizace mramoru-  zvyšujeme jeho tvrdost
 • opakováním krystalizace mramoru celé plochy zvyšujeme její lesk a zároveň zamezujeme opotřebení podlahové krytiny

Proto doporučujeme krystalizaci podlahy z přírodního kamene udržovat pravidelně. Týdenní údržbu doporučujeme provádět diamantovými pady HTC TwisterTM. Prodloužíte tak účinek krystalizace a po delší dobu vysoký, jakoby „mokrý“ lesk.

Rádi vám vypracujeme harmonogram údržby a zajistíme i následný úklid vašich mramorových či terazzových podlah.  

KRYSTALIZACE MRAMORU CENA - pochybuje se na základě stavu mramorové plochy. Když rok nebyla provedena krystalizace mramoru,je cena adekvátní ke stavu podlahy. Další kroky záleží na kvalitních prostředcích k vytvoření pomocí krystalizace mramoru vysoký lesk. Cena se pohybuje  od 150,00Kč/m².